Denna integritetspolicy gäller från och med den 15 maj 2018. 


Varför har vi en integritetspolicy? 

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies. 

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in när du gör ett köp av oss och i samband med att du använder vår websida.  


Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Kunskapsgruppen GM AB, org.nr 559014-5925, med adress Kungstorget 5, 411 17 Göteborg, telefonnummer 031- 22 24 50 som arrangerar denna motivationsdag är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ta kontakt med personuppgiftsansvarig genom att ringa till telefonnummer 031- 22 24 50 eller skicka ett e-postmeddelande till info@motivationsdagen.se


Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk. 

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, eventuella allergier eller kostönskemål, och ditt telefonnummer. 

Personuppgifter som vi har samlat in från dig: Vi kommer att behandla uppgifter om ditt köp samt din köphistorik. När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in personuppgifter, till exempel information om din IP-adress. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser. 


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? 

Administration av ditt köp
Vi behandlar ditt/ert namn, e-mailadress, postadress, fakturaadress och telefonnummer, för att kunna administrera ditt köp och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. 
Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt köp för att kunna hantera dina eventuella anspråk på reklamation. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. 

Marknadsföring av våra produkter  
Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp så kommer vi även använda ditt namn, din adress och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter genom utskick av nyhetsbrev, broschyrer, e-post och erbjudanden. Vi kommer även skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret för detta på vår hemsida. För att du ska få erbjudanden som känns relevanta för just dig så kommer vi i vissa fall anpassa innehållet i marknadsföringen med hjälp av Profileringsdata (förklaring av vad detta innebär ser du nedan). Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna genomföra ett köp. 

Profilering 
När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, din köphistorik, varor du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår sajt. I detta arbete använder vi oss t.ex. av verktyget Google Analytics. Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet och möjliggör även att vi kan presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (så kallad profilering). Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post kommer vi även att använda oss av resultatet av vår analys av Profileringsdata för att kunna anpassa våra marknadsföringserbjudanden till just dig. 


För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här


Personuppgifter i marknadsföring

Vi inhämtar även personuppgifter om yrkesverksamma personer som inte är våra kunder. Detta gör vi genom köp av externa adressleverantörer, t ex Bisnode. Syftet med detta är att kunna marknadsföra och informera om våra tjänster. Direktmarknadsföring, genom postala utskick eller e-post, av våra produkter är ett viktigt led i att skapa intresse och är avgörande för att kunna sälja våra tjänster. Intresseavvägningen ligger helt i linje och i enlighet med den nya dataskyddsförordningens regelverk.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan. 

För att det du har beställt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med logistikföretag för plock och transport av din beställning. 

 
Betaltjänstleverantörer 
Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. 

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt? 
Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom Sverige. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal. 

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år. 

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

Profileringsdata raderas efter 6 mån från insamling eller tidigare om du motsatt dig profilering på det sätt som framgår av nästa stycke. 


Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy. 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.  

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 


Hur använder vi cookies? 

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år. 

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. 


Program  

 

09.10 – Registrering

Entrén öppnar och vi serverar kaffe/te och smörgås

 

09.30 – Dörrarna öppnas

Dörrarna till salongen slås upp! (OBS: Onumrerade platser)

 

09.45 – Välkomna till Motivationsdagen 2018

Kristian Luuk välkomnar och drar igång dagen! 

 

12.00 – Lunch

 

14.30 – Eftermiddagsfika

 

16.00 – Tack för idag!

   
Bild på Kristian Luuk Motivationsdagen

Kristian Luuk är dagens konferencier!

Sen kväll med Luuk, Melodifestivalen, På spåret, Fråga Lund – det är inga dåliga fjädrar som pryder Kristians Luuks hatt. Med sitt imponerande CV och sexfaldiga utnämningar till ”Årets manliga TV-programledare” råder det inget tvivel om att han är en av våra absolut främsta! På Motivationsdagen slipper vi dessutom TV-rutans filter och får njuta av detta fullblodsproffs live, med all sin värme, skärpa och underfundiga humor – direkt från scenen till oss!

Läs mer om Kristian!

   
Bild på Thomas Erikson Motivationsdagen

Thomas Erikson

OMGIVEN AV IDIOTER

Thomas Erikson skrev en av Sveriges bäst säljande fackböcker 2016-2017 med aktningsvärda 350.000 sålda ex. Bevisligen är vi många som kan relatera till titeln ”Omgiven av idioter” och som undrar hur vi ska förhålla oss till andra när de är så konstiga hela tiden. På Thomas föreläsning får du en snabbkurs i ämnet, vilken hjälper dig att förstå både andra och dig själv lite bättre och därmed minska mängden missförstånd. Bra va!?

Läs mer om Thomas!

   
Bild på Food Pharmacy Motivationsdagen

Food Pharmacy

TARMFLORANS 20 BUDORD

Mia och Lina är kvinnorna bakom succékonceptet Food Pharmacy. Under denna rubrik driver de en populär blogg, en podcast, skriver böcker och föreläser. Kortfattat kan man säga att allt handlar om tarmfloran och immunförsvaret och hur man kan äta sig friskare. Det handlar alltså inte om ”smalmat” här, utan om den på djupet hälsosamma och antiinflammatoriska maten. Den som gör skillnad också inuti dig. Det kan man kalla livsviktig kunskap - kom och ta del av den på Motivationsdagen! 

Läs mer om Food Pharmacy!

   
Bild på Anders Jansson Motivationsdagen

Anders Jansson

REGLER, RUTINER OCH RITUALER

Anders Jansson har figurerat i en rad populära humorprogram på TV, såsom Hipp hipp och Starke man, och är just nu aktuell med den nya serien Lingonligan. Dessutom kommer han i år med en sprillans ny föreläsning! På Motivationsdagen får du ta del av Anders klockrena observationer av såväl sina egna som andras små egenheter och ritualer. Med stor humor belyser han hur vi egentligen beter oss där i fikarummet, på måndagsmötet, eller i vardagen.

Läs mer om Anders!

   
Bild på Bodil Jönsson Motivationsdagen

Bodil Jönsson

TIO TANKAR OM ARBETE 

Bodil Jönsson är lite som en av de stora tänkarna i antikens Grekland, i det att hon är kunnig inom flera olika läror – fysik, filosofi, retorik. Dessutom brinner hon för folkbildning, något hon vunnit flera priser för. Bodil är professor emerita i Rehabiliteringsteknik, har tidigare medverkat i Fråga Lund som fysikexpert, sommarpratat, samt skrivit en rad böcker såsom storsäljaren Tio tankar om tid. Men till oss kommer Bodil för att ge oss nya, spännande perspektiv kring Tio tankar om arbete!

Läs mer om Bodil!

   

 

Bild på Babben Larsson Motivationsdagen

Babben Larsson

FRISKVÅRD Á LA BABBEN

Det må vara uttjatat att beskriva Babben som ”en av våra mest folkkära komiker”. Men samtidigt, hon ÄR ju verkligen det! Hon är liksom ”Queen of svensk stand up”, och tangerar nu imponerande 30 år i branschen, där hon oförtrutet förgyllt vår tillvaro både från scenerna och genom TV-rutan. Förutom att vara komikerstjärna är Babben en mycket uppskattad programledare, nu senast i SVT’s fredagsunderhållning ”Bäst i test”, men såklart även en briljant föreläsare, med lika delar skratt som klokheter!

Läs mer om Babben!

   

 

Bild på Babben Larsson Motivationsdagen

Jan Bylund & Mattias Lundberg

DEN LYCKLIGA PESSIMISTEN 

Du försöker tänka positivt, fånga dagen, välja glädje och vara så mindful du bara orkar. Men ändå är du inte alltid lycklig. Livspusslet är alltjämt olöst, du är inte 100% harmonisk, och du har inte nått dina mål. Men ärligt talat – är det så farligt då? Tillsammans med komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg får du smaka på svalkan i det negativa tänkandet. Släpp garden, luta dig tillbaka och njut av en välgörande stund fylld med vetenskap, gapskratt, distans och lite fräsch pessimism. 

Läs mer om Jan!
Läs mer om Mattias!


Grupprabatt Motivationsdagen

Pris: 2 990 kr + moms

Dela upplevelsen med dina kollegor!
–  Gå 5 betala för 4 
–  Är ni 20 eller fler? Ta kontakt för ännu generösare rabatter.

Välj stad:  Stockholm • Göteborg  Malmö

Boka idag